Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

10.1.2015 | Moderné zdravotníctvo kladie vysoké nároky na profesionalitu a vzdelanie zdravotníckych pracovníkov na všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Závisí od nich funkčnosť systému, správna implementácia najnovších poznatkov medicíny založenej na dôkazoch a v neposlednom rade zdravie a spokojnosť občanov – pacientov.

Na udržanie kvality zdravotníctva a jeho ďalší rozvoj je preto nevyhnutné zabezpečiť kvalitu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Zjednodušíme a formálne zjednotíme obsahovú štruktúru postgraduálneho vzdelávania, s dôrazom na zvýšenú kvalitu špecializačného vzdelávania lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktoré bude jasne definovať nároky na vedomosti a zručnosti zdravotníckeho pracovníka, ale aj obsahové povinnosti vzdelávacej inštitúcie.

Reforma špecializačného vzdelávania bude maximálne využívať schopnosť a potenciál inštitúcie vzdelávať na akreditovanej úrovni v rámci jednotlivých odborov, s efektívnym využívaním času pobytu uchádzača o vzdelanie. Cieľom je poskytnúť maximálnu mieru vzdelania na regionálnej úrovni. 

 Veda a výskumSpracovávam ... Spracovávam ...