Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Veda a výskum

10.1.2015 | KDH považuje za vhodné vytvoriť dlhodobú stratégiu vedy a výskumu v zdravotníctve na obdobie najmenej 10 rokov v súčinnosti s MŠ SR, MZ SR, SAV, SZU a lekárskymi fakultami.

KDH považuje za vhodné vytvoriť dlhodobú stratégiu vedy a výskumu vzdravotníctve na obdobie najmenej 10 rokov v súčinnosti s MŠ SR, MZ SR, SAV, SZU a lekárskymi fakultami.

Považujeme slobodu vedy a výskumu za nevyhnutnú, avšak sme si vedomí jej hraníc z etických dôvodov. Chceme dať jasne najavo, že sloboda vedy sa končí tam, kde sa dotýka hranice neporušiteľnej dôstojnosti človeka, lebo jej je podriadená.

KDH bude aj v tejto oblasti zastávať pevný postoj, založený na dôslednej ochrane života od počatia po prirodzenú smrť.

 Opatrenia zamerané na verejné zdravotníctvoVzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Spracovávam ... Spracovávam ...