Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Opatrenia

Kľúčom k funkčnému zdravotníctvu je silný pacient

10.1.2015 | Tradičný systém zdravotníctva sa musí zásadne zmeniť, aby sa dokázal vyrovnať s výzvami 21. storočia a zvýšenými požiadavkami občanov na kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Dnešné systémy financovania a poskytovania zdravotníckych služieb boli vybudované v čase, keď hlavné ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva predstavovali infekčné choroby. Doba chronických chorôb však vyžaduje úplne nové nástroje.

Patrí k nim okrem iného koordinácia a integrácia poskytovanej starostlivosti, úzke prepojenie prevencie, liečby a motivácie občanov k zodpovednosti za vlastné zdravie.

Tieto zmeny nie sú jednoduché a aj vo vyspelejších európskych krajinách prebiehajú pomaly.

KDH bude v súlade s pozitívnymi zahraničnými skúsenosťami a najnovšími poznatkami konzistentne a dlhodobo presadzovať opatrenia vedúce k napĺňaniu stanovených strategických cieľov.

Potrebné zmeny však nie je možné zabezpečiť v nepružných, centrálne a hierarchicky riadených zdravotných systémoch. Spoločným rysom reforiem zdravotníctva vo vyspelých krajinách je preto posilnenie postavenia pacienta, decentralizácia, otváranie priestoru na organizačné inovácie, zvýšenie konkurencie, a naplnenie roly nákupcu zdravotných služieb, ktorej sa musia ujať zdravotné poisťovne. 

 Predpoklady na dosiahnutie cieľovNárok poistenca a zabezpečenie jeho vymožiteľnosti Spracovávam ... Spracovávam ...