Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Nový rozmer v systéme financovania

Zdravotnícky systém môže byť solidárny iba vtedy, keď je v ňom dostatok finančných prostriedkov.

10.1.2015 | Podmienkou dlhodobej udržateľnosti systému financovania zdravotníctva je jeho schopnosť reagovať na demografické výzvy, epidémiu chronických ochorení a dynamický rozvoj medicínskych technológii.

Financovanie zdravotníctva založené na odvodoch z miezd zamestnancov je dlhodobo neudržateľné – pri starnutí obyvateľstva bude rast nákladov sprevádzaný poklesom príjmov. Je preto potrebné hľadať nové spôsoby financovania.

Starnutie_populacie

KDH bude presadzovať zvyšovanie efektívnosti, stability a predvídateľnosti na strane príjmov verejného zdravotného poistenia. Cieľom je, aby dodatočné súkromné zdroje boli na úrovni do 25% verejných zdrojov, pričom v súčasnosti sa blížia k 30%. 

Zdravie je prioritnou hodnotou vživote človeka, ale zdravotná starostlivosť je služba, ktorá podlieha ekonomickým zákonitostiam.

KDH bude presadzovať zavedenie povinného pripoistenia, určeného konkrétnou sumou jedného poistného produktu zdravotnej poisťovne, rovnakou pre všetkých poistencov, ako doplnku a prípadne náhrady časti súčasných odvodov. Jednotlivé zdravotné poisťovne si budú môcť konkurovať v ponuke produktov, ale aj vo výške povinného pripoistenia. 

Povinné pripoistenie prináša nový rozmer do financovania zdravotníctva. Je to moderná odpoveď na výzvu ako zabezpečiť jeho udržateľnosť. Pri zavádzaní bude táto zmena makroekonomicky neutrálna: zavedie sa povinné pripoistenie výmenou za zníženie odvodov. Celkový objem zdrojov verejného zdravotného poistenia sa preto zo začiatku nezmení.

  Nárok poistenca a zabezpečenie jeho vymožiteľnostiSpoluúčasť pacienta Spracovávam ... Spracovávam ...