Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Nový rozmer v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Motivácia je kľúčom ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti

10.1.2015 | Odborníci, ktorí sa starajú o pacienta musia byť ako jeden tím, úzko spolupracovať pri liečbe, aby pacient nechodil ako „stránka“ od dverí k dverám. Ich odmeňovanie by malo byť naviazané aj na výsledky liečby, kvalitu zdravotnej starostlivosti a spokojnosť pacienta. Len tak dosiahneme, aby bol pacient v centre pozornosti.

Tradičné centrálne riadené zdravotné systémy dokázali významne zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva v ére infekčných chorôb.

Dnešná doba chronických ochorení si ale vyžaduje otvorenosť organizačným inováciám a zásadné zmeny v poskytovaní a financovaní zdravotníckych služieb, ktoré zaistia posun od izolovaného a nekoordinovaného liečenia jednotlivých epizód chorôb k dlhodobej integrovanej starostlivosti kombinujúcej liečbu s prevenciou.

Nevyhnutnými podmienkami na kontrolu chronických ochorení sú individualizovaný prístup k pacientovi a rešpektovanie jeho preferencií, zapojenie pacienta do starostlivosti o vlastné zdravie, jeho motivácia k spoluzodpovednosti a podpora zdravého životného štýlu.


Koncept integrovaného poskytovania zdravotníckych služieb si vyžaduje vysokú mieru koordinácie a vzájomné zdieľanie informácií tak, aby pacient dostal dostatočné a zrozumiteľné informácie, čo najkvalitnejšiu starostlivosť, bez zbytočného preháňania, čakania a duplicít.

KDH bude presadzovať nový rozmer v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vytvárať podmienky pre vznik produktov zdravotného poistenia, uplatnenie komplexného manažmentu chronických ochorení, konceptov integrovanej starostlivosti vrátane posilnenia postavenia a zvýšenia kompetencií všeobecných lekárov.

 Povinné pripoistenieStarostlivosť o dlhodobo chorých pacientov Spracovávam ... Spracovávam ...