Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Zdravá spoločnosť

Etické princípy v biomedicíne

10.1.2015 | Neoddeliteľnou súčasťou programu KDH pre zdravotníctvo sú kresťanské etické princípy, predovšetkým hlboký rešpekt voči každej ľudskej bytosti a jej dôstojnosti s dôslednou ochranou života od počatia až po prirodzenú smrť človeka.

KDH bude presadzovať, aby kresťanské etické a bioetické aspekty poskytovania a zabezpečovania zdravotnej starostlivosti boli integrované do jedného zákona, rovnako ako etické a bioetické aspekty vedy a výskumu v medicíne a spôsoby ich uplatňovania v praxi.

 Transparentné, otvorené a predvídateľné prostredieOpatrenia zamerané na verejné zdravotníctvo Spracovávam ... Spracovávam ...