Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo
Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Úcta, slušnosť a rešpekt k pacientovi sú základom zdravotníctva. Odmeňovanie poskytovateľov naviažeme na výsledky liečby a indikátory kvality, ku ktorým patrí aj spokojnosť pacientov.

Budeme solidárni tam, kde to je potrebné. Sociálne slabšie skupiny nezaplatia za lieky viac ako 1 € mesačne. Pôjde najmä o dôchodcov, nízkopríjmové skupiny a sociálne odkázaných ľudí.

Pacient si zaslúži moderné, kultúrne a špičkovo vybavené nemocnice. V piatich vytypovaných regiónoch zmodernizujeme alebo postavíme nové nemocnice.

Poistenec má nárok na poistenie zohľadňujúce jeho potreby a zdravotný stav. Vytvoríme podmienky pre vznik produktov zdravotného poistenia, ktoré budú šité na mieru pre jednotlivé skupiny pacientov.

Pacient nemá čakať, pacient má byť liečený. Zavedieme maximálne doby čakania na vybrané vyšetrenia a zákroky tak, aby mali pacienti istotu, že dostanú kvalitnú starostlivosť načas.

Len informovaný pacient je aj silný pacient. Znížime administratívnu záťaž a vytvoríme podmienky pre zdravotníkov, aby mali dostatok času pre pacienta. Každý pacient musí totiž dostať poradenstvo, ako aj dostatočné a zrozumiteľné informácie o svojej chorobe.

Do čakární prinesieme poriadok a systém. Zavedieme bezplatný objednávkový systém do všetkých ambulancií tak, aby nikto nemusel čakať pol dňa v čakárni svojho lekára.

Moderné zdravotníctvo sa má čo najviac prispôsobiť pacientovi, nie naopak. Pacient má mať možnosť zvoliť si čas svojho vyšetrenia, napríklad pracujúci rodič s deťmi.

Podporíme prijatie širokej zhody na základom smerovaní slovenského zdravotníctva v strednodobom horizonte. Aby bolo zrejme aké bude naše zdravotníctvo o 3, 5 či 10 rokov a nedochádzalo k zásadným protichodným zmenám v každom volebnom období.

Do 12 mesiacov zavedieme DRG ako vykazovací a platobný mechanizmus, zverejníme relatívne váhy, grouper a jeho špecifikáciu. A to bez neštandardnej regulácie, napríklad s cieľom zvýhodniť niektoré nemocnice. Ceny budú zohľadňovať objektívne náklady a náročnosť jednotlivých prípadov.

Do 12 mesiacov zavedieme e-health, ktorým každoročne ušetríme minimálne 50 miliónov eur a zabezpečíme kvalitnejšiu a bezpečnejšiu liečbu pre pacientov. Vytvoríme podmienky pre elektronicky recept, žiadanky, objednávkový systém, vedenie a zdieľanie zdravotnej dokumentácie.

Do 12 mesiacov zabezpečíme referencovanie a porovnávanie cien zdravotníckych pomôcok, prístrojov a zdravotníckeho materiálu nakupovaného nemocnicami. Zabezpečíme porovnávanie a zverejňovanie údajov z referencovania vrátane nákupov štátnych nemocníc.

Do 12 mesiacov zavedieme jednoznačnú zodpovednosť manažmentu nemocníc za výsledok hospodárenia prostredníctvom inštitútu ozdravného plánu a nútenej správy (obdobne ako v zdravotných poisťovniach alebo samosprávach).

Spracovávam ... Spracovávam ...