Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Tlačové správy

Zlyhanie finančnej správy sa dotkne 600 tisíc ľudí

31.7.2015 | Predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Abrhan, podpredseda KDH pre verejné financie Miloš Moravčík a expert KDH na zdravotníctvo Marian Faktor vyzvali otvoreným listom ministra financií Petra Kažimíra k bezodkladnému prevereniu vzniknutej situácie na Finančnej správe SR.

KDH ako zástupca rodín a malých živnostníkov nemôže akceptovať takéto zlyhanie Finančnej správy. Jej postup pri zasielaní chybných údajov považuje predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Abrhan za bezprecedentné zlyhanie kompetentných na Finančnej správe SR.

Pavol Abrhan pritom upozorňuje, že vysvetlenia Finančnej správy sú nedôveryhodné. Na problém bola opakovane upozorňovaná, dokonca aj Sociálnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa pre problémy spôsobené Finančnou správou musela posunúť splatnosť odvodov.

„Predseda vlády Robert Fico a aj minister financií Peter Kažimír radi pripomínajú opozícii chaos na Finančnej správe pri zavádzaní informačného systému v období posledných parlamentných volieb. Zachovajú teraz premiér Fico a minister Kažimír svoj deklarovaný principiálny postoj a budú žiadať vyvodenie zodpovednosti vo vedení Finančnej správy? Alebo budú kryť svojich, strčia hlavu do piesku a budú sa tváriť, že sa nič nestalo?“

Podpredseda KDH pre verejné financie Miloš Moravčík upozorňuje, že zlyhanie Finančnej správy je obrovský problém a neospravedlniteľná chyba.

„Ľudia kvôli tomu môžu na odvodoch štátu zaplatiť viac ako mali. Môžu prísť o stovky, ba aj tisíce eur. Niektoré vyúčtovania obsahujú také nezmysly, že človek, ktorý zarobil napríklad 4000 eur, má zaplatiť odvody 5000 eur. To je už na prvý pohľad nezmysel. Chyby sú však rôzne a nie každý ich musí zaregistrovať,“ pripomína Miloš Moravčík s tým, že niektorým napríklad do základu na výpočet odvodov zarátali položky, ktoré tam nepatria. „Ak by takto pochybil manažér súkromnej firmy, okamžite by v práci skončil. Ak by takto pochybil občan, okamžite by dostal pokutu a štátne orgány by ho riešili. Sme presvedčení, že táto kauza nemôže skončiť tým, že sa zametie pod koberec, ale musí byť vyvodená osobná zodpovednosť za vzniknutú situáciu.“

Expert KDH na zdravotníctvo Marian Faktor vníma situáciu ako ďalšie zlyhanie štátnej správy smerom k zdravotníctvu a občanom - pacientom. „Nejde pritom len o malé, individuálne chyby, ale o systémové zlyhanie, ktoré sa týka približne 600 tisíc občanov, ktorým zdravotné poisťovne v týchto dňoch oznamujú výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia. To vnáša vysokú mieru neistoty do systému a vzťahov v zdravotníctve.“

„Riziká sú totiž pre občanov - poistencov reálne. Pri nesprávnom zúčtovaní zdravotného poistenia môže poistenec čeliť mnohým problémom. A to nie vlastnou vinou, ani vinou poisťovne, ale vinou zlyhania systému na strane finančnej správy“, dodáva Marian Faktor.

Nikto z kompetentných pritom podľa Mariana Faktora nedokáže identifikovať mieru chybovosti a rozsah konsekvencií pre bežných ľudí. Vďaka tomuto postupu Finančnej správy sú bežní ľudia privedení do neistoty.


Spracovávam ... Spracovávam ...