Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Tlačové správy

Zdravotníctvo sa musí vysporiadať s dlhmi nemocníc

8.1.2015 | V roku 2015 sa bude musieť zdravotníctvo vysporiadať s dlhom nemocníc, poklesom prostriedkov určených na zdravotnú starostlivosť a stagnovaním reformných krokov. KDH preto plánuje predstaviť ucelený balík zmien v zdravotníctve, ktoré by mali v prvom rade pomôcť pacientom. Hnutie zároveň pripravuje základný program pre Slovensko s výhľadom na ďalšie desaťročie.

Dlh nemocníc a pokles peňazí určených na zdravotnú starostlivosť. To sú problémy, s ktorými sa bude musieť slovenské zdravotníctvo vysporiadať v roku 2015. Výrazné zmeny vo fungovaní zdravotníctva sú podľa predsedu KDH Jána Figeľa nevyhnutné. „Zdravotníctvo je dôležitá verejná služba, významná aj ekonomicky. Systém nie je dlhodobo udržateľný. Ak nenastanú zmeny, môže kvôli rastúcim problémom za pár rokov skolabovať. Problémy nášho zdravotníctva chceme riešiť predovšetkým z pohľadu pacienta. Je potrebné urobiť poriadok v poplatkoch, zlepšiť prístup k pacientovi a zvýšiť kvalitu i dostupnosť liečby“, vysvetľuje Ján Figeľ, predseda KDH. Ako dodáva, dlh presahujúci hranicu 400 miliónov eur si vyžaduje systémové a udržateľné riešenie.

Podľa experta KDH na zdravotníctvo Mariana Faktora, schválený rozpočet na budúci rok nepočíta s riešením týchto problémov. „Rezerva 50 miliónov eur, ktorú nakoniec v rozpočte vytvoril na oddlženie nemocníc minister financií, nebude stačiť,“ vysvetľuje M. Faktor. Ako ďalej upozorňuje, rezerva je len kozmetická úprava, ale drvivá väčšina dlhu je stále nepokrytá. Navyše ani po troch rokoch tejto vlády sa nedarí vyriešiť neefektívne a netransparentné hospodárenie štátnych nemocníc.

Podľa Faktora je problémom aj to, že súčasná vláda nespustí žiadnu zásadnejšiu reformu ani v poslednom roku svojho vládnutia. „Aj preto chce KDH v prvom polroku 2015 predstaviť ucelený balík zmien vzdravotníctve, na ktorých v súčasnosti pracujeme s odborníkmi,“ vysvetľuje M. Faktor. Balík zmien má v prvom rade pomôcť pacientovi. Vyriešiť by mal aj otázku oprávneného nároku pacienta, ktorý stále nemáme na Slovensku jasne a zrozumiteľne zadefinovaný. Bez definície nároku je totiž podľa M. Faktora pacient rukojemníkom systému, na ktorý navyše nedokáže vyvíjať účinný tlak vedúci k jehozlepšovaniu. V praxi sa to budúci rok prejaví aj tým, že poplatky z ambulancií a nemocníc nezmiznú, ani po vsúčasnosti SMER-om pripravovanom zákaze poplatkov. „Zopakuje sa rok 2006, kedy Ficov zákaz Zajacových 20-korunáčiek neviedol k poklesu priamych platieb pacientov,“ vidí dopady M. Faktor.

KDH podľa M. Faktora vidí v roku 2015 aj hrozbu menšieho rozsahu a kvality zdravotnej starostlivosti: „Vláda zobrala viac ako 120 miliónov eur z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť. Pritom aj odvodovú odpočítateľnú položku, ale aj financovanie nefungujúceho systému eHealth, mohla riešiť rozumnejšie, nie na úkor výkonov pre pacientov,“ vidí problém M. Faktor. Ako dodáva, KDH bude hľadať možnosti, ako znížiť dopady takto nešťastne nastaveného rozpočtu pre pacientov.   


Spracovávam ... Spracovávam ...