Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Tlačové správy

Takmer polovica ľudí sa obáva kolapsu zdravotníctva

9.4.2015 | Za najväčší problém slovenského zdravotníctva považujú pacienti platby nad rámec odvodov. Až potom nasleduje otázka kvality poskytovaných služieb. Takmer každý druhý človek sa dokonca obáva kolapsu zdravotníctva v rozmedzí 5 až 10 rokov. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý sa uskutočnil na prelome rokov na reprezentatívnej vzorke 1064 respondentov.

Doplácanie za služby u lekárov a v nemocniciach považuje za problém číslo jeden až 85 percent opýtaných. 83 percent respondentov si myslí, že na zdravotníctve zarábajú hlavne poisťovne. 

O tom, že zdravotníctvo na Slovensko nedosahuje takú úroveň, akú by malo dosahovať, je presvedčených 81 percent ľudí. Trom štvrtinám opýtaných vadí korupcia v zdravotníctve a viac ako dve tretiny ľudí nie sú spokojné s tým, ako sa k nim správajú lekári a zdravotnícky personál. 

Tento alarmujúci postoj slovenskej verejnosti k zdravotníckemu sektoru dáva podľa experta na túto oblasť Mariána Faktora (KDH) jasný signál k tomu, že slovenské zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje zásadné zmeny. „Tie by mali byť jednou z top priorít budúcej vlády,“ myslí si Faktor, keďže je presvedčený o tom, že súčasná vláda už žiadne zásadnejšie systémové zmeny v oblasti zdravotníctva neurobí.

M. Faktor zároveň tvrdí, že dnešná vládna garnitúra zavádza verejnosť vytváraním zdania, že všetko v zdravotníctve môže byť zadarmo. „Tak ako všade, v rodine, vo firme i v našom zdravotníctve sú finančné zdroje obmedzené, nemôžeme si dovoliť všetko, čo by sme chceli. “Súčasný stav v rezorte zdravotníctva, ktorý denne pociťujú pacienti na vlastnej koži, je podľa M. Faktora dlhodobo neudržateľný. „Vedie k vzniku rôznych typov konfliktov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ale aj medzi nimi a pacientmi.“ 

Tieto konflikty sa premietajú do obavy pacientov z hroziaceho kolapsu zdravotníctva na Slovensku, ktorú v prieskume potvrdilo až 43% účastníkov. Expert na zdravotníctvo upozorňuje, že pretrvávajúce konflikty v zdravotníctve môžu reálne vyústiť do zhoršenia kvality a dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré si pacienti spájajú s kolapsom v zdravotníctve.

Alarmujúcim, nie však prekvapivým zistením prieskumu je, že až 70 percent ľudí vôbec nevie, na čo majú u lekára či v nemocnici nárok. 

Chýbajúca definícia nároku, teda služieb zdravotnej starostlivosti, na ktoré má pacient nárok z verejného zdravotného poistenia, je podľa Mariana Faktora kľúčovým problémom slovenského zdravotníctva. „Bez definície nároku, jasných a zrozumiteľných pravidiel, je pacient v systéme stratený. Nevie, čo môže očakávať a požadovať, nevie, či poskytovateľ má právo žiadať od neho platbu za nejaký výkon alebo nie. Nevie, na koho sa obrátiť a ako sa svojho nároku domáhať. Keď je v ohrození zdravia, tak radšej zaplatí, aby si bol istý, že dostane zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť.“ 

Tento stav podľa M. Faktora vytvára netransparentné prostredie a predpoklady na korupčné správanie na rôznych úrovniach zdravotníctva. „Definícia nároku, jasné a zrozumiteľné pravidlá, sú preto prvým krokom k zlepšeniu situácie v zdravotníctve“, uzatvára expert.


Spracovávam ... Spracovávam ...