Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Tlačové správy

Stanovisko pre TASR: Odštátnenie laboratórnej diagnostiky

12.6.2015 | Nič nebráni tomu, aby aj v súčasnosti nemocnice mali svoje vlastné laboratóriá. Otázkou je, či by štátne laboratóriá dokázali byť efektívne v súčasnom konkurenčnom prostredí.

Kritici odštátnenia laboratórnej diagnostiky argumentujú tým, že ide o lukratívnu službu, ktorá by mala byť súčasťou štátnych nemocníc.

Môžeme sa však na to pozrieť aj z inej stránky. Odštátnenie laboratórií prinieslo výrazné zvýšenie kvality a efektivity služieb laboratórnej diagnostiky, ako aj zníženie jednotkových cien v tejto oblasti. 

Konkurenčné prostredie, ktoré sa vytvorilo v nadväznosti na odštátnenie laboratórnej diagnostiky, prinieslo do tejto oblasti zdravotníckych služieb nové investície a inovácie, začali sa vyšetrovať nové parametre, laboratória začali poskytovať svojim klientom – lekárom a nemocniciam – služby na vyššej úrovni a v skrátených časoch na spracovanie výsledkov.

Nič však nebráni tomu, aby aj vsúčasnosti nemocnice mali svoje vlastné laboratóriá. Otázkou je, či by štátne laboratóriá dokázali byť efektívne v súčasnom konkurenčnom prostredí.

O to viac, že aj pod tlakom konkurencie už v súčasnosti laboratórna diagnostika zďaleka nie je takou lukratívnou oblasťou, ako to bolo v minulosti. Cena za jednotku výkonu je dnes v priemere o 30 % nižšia ako to bolo pred odštátnením laboratórií.Spracovávam ... Spracovávam ...