Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Tlačové správy

Navrhneme sprísniť postihy za reklamu na alkohol cielenú na deti a mládež

11.8.2015 | Opakované kampane na alkohol zamerané na deti a mládež ukazujú, že zákonné postihy nie sú dostatočné. Podpredseda KDH Miloš Moravčík a expert KDH na zdravotníctvo Marian Faktor preto navrhujú zvýšenie sankcií, ich účelové viazanie na prevenciu, ako aj presun zodpovednosti na Ministerstvo zdravotníctva SR.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) už na najbližšej parlamentnej schôdzi predloží návrh na sprísnenie postihov za reklamu na alkohol a návykové látky zameranú na deti a mládež pod 18 rokov. Dôvodom je aj aktuálna za necelý rok už druhá takáto celoslovenská kampaň na alkoholický nápoj. „Tak, ako je dnes nastavený zákon o reklame, nie je pre výrobcov dostatočne odstrašujúci. Pitie alkoholu u detí a mládeže je pritom veľkým problémom a rizikom do budúcnosti,“ vysvetľuje dôvody expert KDH na zdravotníctvo Marian Faktor.  

Navrhované zmeny v zákone č. 147/2001 Z.z. o reklame zvýšia maximálnu pokutu zo súčasných 64400 eur na 100000 eur. Zavedú taktiež spodnú hranicu pokuty, keďže dnes môže zadávateľ takejto neetickej a nezákonnej kampane teoreticky obísť aj bez pokuty. „Niektoré firmy dnes navádzajú deti na alkohol na bilbordoch preto, lebo je to pre nich výhodné. Chcú na pití mladistvých zarobiť a vedia, že pokutu buď nedostanú alebo bude nízka. Zarábajú pritom na nešťastí rodín. Je to morálne bahno a čudujem sa, že súčasná vláda s tým nič nerobí,“ dodáva podpredseda KDH Miloš Moravčík. Po novom by sa pokuty mali priblížiť výdavkom na kampaň a príjem štátu z nich by mal byť účelovo viazaný na preventívne kampane. Súčasťou návrhu bude aj zákaz umiestňovať reklamu v blízkosti škôl, a to do 500 metrov.

Problémom je aj laxný prístup zodpovedných inštitúcií, keď ani podobná minuloročná celoslovenská kampaň podľa doterajších zistení neskončila pokutou z ich strany. KDH preto navrhne, aby kompetencia kontroly a udeľovania pokút za kampane na alkohol porušujúce zákon, prešla pod rezort zdravotníctva. „Prevencia závislostí je v kompetencii ministra zdravotníctva, verím, že takúto zmenu podporí,“ vysvetľuje ďalšie pripravované opatrenie M. Faktor. Ministerstvo má viaceré organizácie špecializované na boj so závislosťami, ktoré by mali po novom získať udelené pokuty ako zdroje na preventívne kampane.

Pitie alkoholu u mladistvých je dlhodobo na Slovensku problémom. Potvrdzujú to aj aktuálne údaje Ministerstva zdravotníctva SR - napriek početným programom a projektom sa pitie u 11 - 14 ročných nedarí znížiť. Naďalej narastá aj najrizikovejšie nárazové pitie s cieľom čo najrýchlejšie sa opiť. Výnimkou nie sú ani dievčatá - pitie alkoholu u nich stúpa dokonca ešte rýchlejšie ako u chlapcov. „Ako lekár traumatológ som videl aj v praxi, ako zle končia deti a mladiství,“ upozorňuje M. Faktor s tým, že k nadmernému pitiu alkoholu u dospelých prispieva aj to, ak má mladý človek veľmi skoro dlhodobú a intenzívnu skúsenosť s alkoholom.  

Pripravované opatrenia prerokuje KDH aj s odborníkmi na problematiku závislostí. Do Národnej rady SR ich chcú predložiť už v rámci septembrovej schôdze. „Predseda poslaneckého klubu Pavol Abrhan pripravuje návrh novely zákona o reklame, ktorý rieši ďalšie problémy v tejto oblasti. Naše zmeny budú súčasťou tohto návrhu,“ dodáva Miloš Moravčík.


Spracovávam ... Spracovávam ...