Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Tlačové správy

KDH predstavilo sestričkám právne istejšie riešenie ich mzdových požiadaviek

1.12.2015 | Schválený zákon o mzdách sestier môže opäť naraziť na protiústavnosť. Kresťanskí demokrati preto na spoločnom stretnutí predstavili zástupkyniam stavovských organizácií sestier a pôrodných asistentiek alternatívne riešenie ich mzdových požiadaviek. Predseda KDH Ján Figeľ na stretnutí s SKSaPA vyzval sestričky aj k nastaveniu indikátorov kvality, od ktorých by sa odmeňovanie mohlo odvíjať.

Požiadavky na ohodnotenie práce zdravotníckych pracovníkov považujú kresťanskí demokrati za opodstatnené. Podľa KDH však reálne hrozí, že sa zopakuje situácia z roku 2013, keď Ústavný súd SR zrušil podobný zákon kvôli chýbajúcemu finančnému krytiu. „Je smutné, že vláda prichádza s takýmto riešením po štyroch rokoch sľubov. Sestričky, ale aj pacienti, si zaslúžia konečne upokojenie situácie. Preto sme predstavili zástupkyniam sestričiek alternatívne riešenie. Záväzná dohoda všetkých zodpovedných strán na medziročnom raste miezd by to mohla vyriešiť,“ dodáva predseda KDH Ján Figeľ. Toto riešenie by platilo plošne, teda aj pre sestry v ambulanciách.

KDH na stretnutí so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) vyzvalo v mene pacientov zvážiť výpovede a o urýchlené rokovanie o riešení situácie. „Nielen naše riešenie, ale akékoľvek rozumné, musí byť výsledkom dohody sestričiek a ministerstva, ale aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tých, ktorí im platia za starostlivosť, teda poisťovní,“ vysvetľuje expert KDH pre zdravotníctvo Marian Faktor. Podľa neho je situácia naozaj naliehavá. V júli 2015 totiž ministerstvo hovorilo, že zákon, aký teraz nechalo schváliť, môže byť protiústavný. „Náš návrh rieši medziročný rast miezd, je v súlade s ústavou a umožňuje odmeňovať za kvalitnú starostlivosť,“ dodáva M. Faktor.

Kresťanskí demokrati chápu aj kritiku schváleného zákona zo strany sestier. Aj podľa nich totiž nastavuje minimálnu hranicu miezd pod aktuálnu úroveň mnohých sestier. „Ak by riaditeľ nemocnice trval na dodržaní zákona, mnohým sestrám by mzdy reálne klesli,“ upozorňuje J. Figeľ. Na druhej strane KDH vyzvalo aj sestričky, aby zvážili reálne akceptovateľnú úroveň zvyšovania. Mzdy sestričiek totiž od roku 2007 zaznamenali jeden z najrýchlejších rastov v národnom hospodárstve. „Treba nájsť kompromis medzi oprávnenými nárokmi a možnosťami. Ale chápem, že po štyroch rokoch prázdnych sľubov pretiekol pohár trpezlivosti,“ dodáva J. Figeľ.

Podľa M. Faktora prizvalo KDH sestričky aj k stanoveniu indikátorov kvality, ktoré by umožnili lepšie odmeňovať kvalitnú prácu sestričiek. „Celosvetový trend v zdravotníctve je naviazať odmeňovanie na indikátory kvality. Ak by sme teraz našli zhodu na raste miezd,  poďme hľadať zhodu aj na tom, ako zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti v nemocniciach,“ dodáva M. Faktor. KDH a zástupkyne SKSaPA sa dohodli na pokračovaní v komunikácii.


Spracovávam ... Spracovávam ...