Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Tlačové správy

Alibizmus si už viac v zdravotníctve nemôžeme dovoliť

23.6.2015 | Existencia minimálne strednodobej vízie rozvoja slovenského zdravotníctva je to, čo dnes na Slovensku chýba ako soľ. To je aj dôvodom častých a nekoncepčných zmien, ktoré poškodzujú výkonnosť akéhokoľvek systému a sú príčinou neuspokojivých výsledkov a mnohých rozporov, ktoré odhaľuje aj predstavená analýza INEKO ,,Ako Slovensko zaplatí za neliečenie zdravotníctva“.

Ako napríklad fakt, že napriek nadpriemerným výdavkom slovenského zdravotníctva v rámci krajín V4 naši obyvatelia žijú najmenej rokov zdravého života spomedzi 28 krajín Európskej únie. Alebo ako fakt, že napriek jednému z najvyšších nákladov na lieky a rastúcim nákladom na liečbu pacientov sa nedarí dostať pod kontrolu mnohé ochorenia, ktoré sú v iných krajinách EÚ už na ústupe. 

Analýza INEKO prináša mnohé závažné zistenia a pomenúva riziká, ktorým slovenské zdravotníctvo čelí alebo bude musieť čeliť v najbližších rokoch – starnutie populácie, epidémia chronických ochorení, negatívne finančné vyhliadky zdravotníctva, ale aj nedostatok zdravotníckeho personálu. 

To všetko môže vyústiť do dramatického zníženia dostupnosti alebo kvality zdravotnej starostlivosti, pokiaľ čo najskôr neprijmeme systémové opatrenia v tejto súvislosti.

Analýza INEKO splnila svoju úlohu tým, že nám ukázala, kam smerujeme. Teraz je úlohou odborníkov priniesť efektívne riešenia na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre dnešných pacientov, ale aj ďalšie generácie. 

A na to, aby sme tieto riešenia dokázali presadiť a udržať ich smerovanie, je potrebná široká odborná diskusia a politický konsenzus. A to s plným vedomím, že rozhodnutia, ktoré urobíme dnes, budú mať vplyv na život obyvateľov päť alebo desať rokov dopredu. Je jasné, že alibizmus ani politikárčenie si už viac v zdravotníctve nemôžme dovoliť.


Spracovávam ... Spracovávam ...