Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

O mne

Marian Faktor
Po štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som začal pracovať v nemocnici v Čadci. Mám atestáciu zo všeobecnej a úrazovej chirurgie. Zdravotníctvo poznám aj ako posudkový lekár, pôsobil som tiež na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Od roku 2005 som pracoval v rôznych zdravotných poisťovniach. Najskôr ako riaditeľ krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne a potom Dôvery v Žiline. Po krátkom pôsobení na Ministerstve zdravotníctva SR som sa v roku 2010 stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V tom čase čelila hrozbe nútenej správy. V rámci krízového manažmentu sa nám ju podarilo finančne stabilizovať. V roku 2012 som sa vrátil do Dôvery na pozíciu konzultanta. Rok predtým (2011) som získal právnické vzdelanie Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy.

Slovenské zdravotníctvo poznám detailne z rôznych pozícií a pohľadov. Mám víziu, ako by malo fungovať, aj ambíciu ho zmeniť. Nie som politik, ale bez politiky to nepôjde. Chcem, aby slovenské zdravotníctvo pacienta (vy)liečilo dôstojne a s rešpektom a pri tom chránilo aj jeho peňaženku. Chcem, aby garantovaná zdravotná starostlivosť bola kvalitná a dostupná pre všetkých.

Spracovávam ... Spracovávam ...