Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Do zdravotníctva vrátim úctu a slušnosť k pacientovi.

Dnes je pacient rukojemník systému, chodí od dverí k dverám.
Ako to zmeniť? Stačí jasne povedať, na čo a dokedy má každý z nás nárok.

Problémy slovenského zdravotníctva

Problémy dnešného slovenského zdravotníctva poznáme všetci z vlastnej skúsenosti:
 • poplatky za vraj bezplatné zdravotníctvo,
 • čakacie lehoty,
 • nekultúrne prostredie v nemocniciach
 • a samozrejme všadeprítomná korupcia.
Navyše, slovenské zdravotníctvo stratilo ambíciu chorobám predchádzať a namiesto toho ich viac alebo menej úspešne lieči. Výsledkom je, že naše zdravie, a tým pádom aj kvalita života, patrí k tým horším v EÚ. Nie je to môj subjektívny pocit, ale aj smutné štatistiky.

Ponúkam zmenu

Aj preto po rokoch strávených na rôznych pozíciách v zdravotníctve ponúkam zmenu. Zmenu, ktorej výsledkom má byť to, aby sme ako pacienti mali garantovanú kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, a to nielen dnes, ale aj o 10, či 20 rokov.

Čo potrebujeme, aby sa tak stalo?

 • Jasný nárok pacienta
  • Každý musí vedieť presne dokedy, kde v blízkosti svojho bydliska, a za akých podmienok ho lekár vyšetrí, či zoperuje.
 • Udržateľné financovanie a zachovanie bezplatnej liečby
  • Už žiadne nedobrovoľné poplatky v ambulanciách. Na každú chorobu bude minimálne jeden liečebný postup bez akéhokoľvek doplatku a poplatku.
 • Zodpovednosť a kompetencie
  • Zavedieme zodpovednosť za manažment pacienta tak, aby nemusel blúdiť od dverí k dverám a domáhať sa liečby.
 • Slušné a kultúrne prostredie
  • V zdravotníctve musia začať platiť pravidlá, ktoré umožnia lepšiu verejnú kontrolu nielen toho, ako sa v ňom každý rok minie viac ako 3 mld. eur.
Moja vízia
Z vlastnej skúsenosti viem, že zmeniť to nefungujúce v slovenskom zdravotníctve nebude ľahké. Detailne sme sa však pozreli na roky neriešené problémy slovenského zdravotníctva a na to, ako ich vyriešili v krajinách, kde pacienti dostávajú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Nejde pritom o nereálne „švajčiarske“ modely, ale zmeny, z ktorých už majú roky osoh napríklad aj pacienti v Českej republike. Zdravá spoločnosť, vízia nového a fungujúceho slovenského zdravotníctva, je odpoveďou, ako na to na Slovensku.

Kľúčom ku všetkému však zostáva pacient. Aj preto je mojim cieľom, aby sme začali liečiť pacienta.

S úctou a rešpektom.

MUDr. Marian Faktor
Ak chcete vedieť, čo všetko robím pre uskutočnenie týchto zmien, pridajte si ma na Facebook
Marian Faktor na Facebooku

Spracovávam ... Spracovávam ...