Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

Zdravotníctvo nie je bezplatné

13.11.2014 | Komentuje MUDr. Marian Faktor, expert KDH pre zdravotníctvo.

Na daniach a na odvodoch občania ročne prispejú na zdravotníctvo približne 4,3 mld. eur, pacienti zaplatia ročne podľa Štatistického úradu SR na poplatkoch a na doplatkoch 180 mil. eur.

Je v tom neporiadok, niekde sa za výkony platí, inde nie. Systémovým riešením, ktoré by viedlo aj k odstráneniu nezákonných poplatkov, by bolo, keby štát jasne definoval, na čo má pacient nárok. Dnes nevie, na čo a dokedy má nárok, kedy a kde sa môže sťažovať. Systém si môže pacienta posúvať a on ani nevie, kedy môže za zdravotnou starostlivosťou odísť k nezmluvnému poskytovateľovi alebo do zahraničia. V systéme, kde pacient nevie, dokedy má mať vyšetrenie alebo liečbu, vzniká priestor na vzťahovú, ale aj na finančnú korupciu. Pacient radšej zaplatí, v tom lepšom prípade, poplatok za urýchlené vyšetrenie, pretože nevie, či bude čakať mesiac, dva alebo šesť.

Novela problém s poplatkami nevyrieši, hoci prikazuje lekárom, aby vyberali iba poplatky za služby, ktoré priamo nesúvisia s vyšetrením danej choroby, za ktoré už dostávajú platbu od poisťovne. Pacient nevie posúdiť, či poplatok súvisí, alebo nesúvisí s vyšetrením danej choroby. Navyše sa začnú hľadať spôsoby, ako poplatky vybrať. V praxi sa bežne stáva, že za jeden úkon sa platia dve platby -aj od poisťovne, aj od pacienta.

Zavedenie nároku nie je jednoduchá vec, treba nájsť zhodu medzi pacientskymi organizáciami, lekármi, ale aj politikmi, vyžaduje si to širšiu odbornú diskusiu. Dovtedy je najlepšie urobiť poriadok zavedením maximálneho limitu vo výške 120 eur na pacienta ročne. To máme odskúšané, limit zlepšil evidenciu v doplatkoch za lieky a cielene pomáha najmä sociálne slabším skupinám. Ak zavedenie stropu efektívne funguje pri liekoch od roku 2011, zavedenie podobného systému pri poplatkoch by mohlo pomôže pacientom viac ako navrhovaná novela.


Spracovávam ... Spracovávam ...