Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

Zaslúžia si sestry vyššie platy?

28.1.2016 | Odpoveď je jednoduchá -áno. Minimálne za trpezlivosť, s ktorou od roku 2012 čakali na vyriešenie situácie potom, čo Ústavný súd SR pozastavil platnosť zákona 62/2012 o ich mzdách. Ministerstvo zdravotníctva však za štyri roky nenašlo riešenie. Nakoniec presadilo v parlamente zákon, na ktorý reagovali sestry hromadnými výpoveďami. Podľa nich schválená mzdová regulácia nedoceňuje ich prácu.

Chýba finančné krytie

Podľa mňa je tento zákon problematický z dvoch dôvodov. Prvým je, že mu chýba finančné krytie. V roku 2013 prispel tento argument k verdiktu ústavného súdu o nesúlade mzdovej regulácie sestier s Ústavou SR. Druhou mojou výčitkou je, že sa pri tom úplne zabudlo na pacienta. Nevyužila sa príležitosť naviazať rast miezd aj na hodnotenie kvality poskytovanej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že zákon je v súlade s ústavou, lebo je krytý finančnými zdrojmi. Hovorí o sume 55 mil. eur. Ale kde tie peniaze sú? V schválenom rozpočte na rok 2016, v časti verejné zdravotné poistenie, nevidno žiadnych dodatočných 55 mil. eur. Táto suma sa vyskytuje len v uznesení parlamentu, ktorým poslanci žiadajú vládu o politickú garanciu, že niekde tých 55 mil. eur je. Otázkou zostáva, kde sú a kedy prídu.

Na krytie zvýšených nákladov spôsobených mzdovou reguláciou by však ani 55 mil. eur nestačilo. Asociácia nemocníc Slovenska v novembri konštatovala: „Navrhované zvýšenie však nereflektuje nároky na zvyšovanie miezd lekárov a nároky spojené so zvyšovaním minimálnej mzdy a jej koeficientov od 1. januára 2016, na pokrytie ktorých je potrebných dodatočných 95 mil. eur. Tomuto zvýšeniu by zodpovedalo zvýšenie platby za poistencov štátu na úroveň minimálne 4,6 percenta (oproti navrhovanej výške 4,3 percenta)".

Ministerstvo nevraví zdravotníkom pravdu, keď im hovorí, že zvýšenie miezd je kryté. Zatiaľ nie je. Podobnú situáciu sme zažili v roku 2015. Politická garancia zo záveru roku 2014 sa naplnila až v novembri 2015. Nekrytá platovka prehĺbi zadlžovanie nemocníc, ešte viac priškrtí investície, zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Toto je to riešenie, ktoré Smer-SD chystal štyri roky?

Odmena za kvalitu

Diskusia o koeficientoch za odpracované roky by bola ťažká pre akéhokoľvek ministra zdravotníctva. Podľa mňa súčasťou debaty o spravodlivom financovaní má byť naviazanie odmeňovania a rastu miezd na kvalitu poskytovanej starostlivosti.

Dôležitým predpokladom je spustenie platby za diagnózu. DRG umožní odlišovať náročnosť hospitalizačných prípadov a zlepší porovnateľnosť indikátorov kvality. Do nastavenia systému merania a vyhodnocovania indikátorov kvality treba zapojiť všetkých zainteresovaných - stavovské komory, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, ministerstvo zdravotníctva, ako i pacientske organizácie. Podporou kvality zvýšime tak spokojnosť pacientov, ako aj efektívnosť využívania verejných zdrojov v zdravotníctve. Dovolím si tvrdiť, že efektívnejší systém je sociálnejší. Určite viac než „sociálne balíčky", ktoré v skutočnosti pripravujú zdravotníctvo o peniaze, pretože nie sú kompenzované.

Schválený a od 1. januára účinný zákon o mzdovej regulácii je ďalšou z nášľapných mín, ktoré táto vláda zanecháva v zdravotníctve. Zvýšila napätie v sektore, vytvorila hrany pre nové konflikty. Dovolím si predpovedať, že nech už hromadné výpovede sestier dopadnú akokoľvek, nebudú mať žiadneho víťaza. Aj keby nakoniec ministerstvo ustúpilo, sestrám môže ich koeficienty opäť zobrať Ústavný súd SR. Stabilným a udržateľným riešením je len dohoda všetkých zúčastnených strán. Vrátane finančného krytia, vrátane odmeňovania kvality. To považujem za zodpovedné, spravodlivé a sociálne.

Článok bol uverejnený 28.1.2016 v Zdravotníckych novinách.


Spracovávam ... Spracovávam ...