Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

Straty poisťovní nahradí štát

20.11.2014 | Pol milióna ľudí bude platiť od budúceho roku nižšie zdravotné odvody.

Paragrafové znenie inštitútu odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) na zdravotné odvody, ktorú chce vláda zaviesť od budúceho roka je už v skrátenom konferenčnom pripomienkovom konaní, ale bez zverejnenia na portáli právnych predpisov.

Výpadok 166 mil. eur

Nárok na OOP budú mať ľudia s mesačnou mzdou maximálne 570 eur. Zamestnanec s minimálnou mzdou, ktorá sa zo súčasných 352 eur zvyšuje od budúceho roku na 380 eur nebude platiť žiadne odvody. Podľa riaditeľa Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií Ing. Martina Filka sa „toto opatrenie dotkne viac ako 0,5 mil. zamestnancov pri odhadovaných fiškálnych nákladoch 146 mil. eur. S rastom príjmu o 1 euro klesne suma odpočítateľnej položky o 2 eurá". Napríklad človek so mzdou 450 eur mesačne zaplatí 8,40 eura zdravotné odvody namiesto súčasných 18 eur, zamestnávateľ namiesto súčasných 45 eur po zavedení OOP zaplatí za zamestnanca 21 eur.

Odpočítateľná položka znižuje iba odvody, zaplatené na zdravotné poistenie. Sociálne odvody sa budú platiť ako doteraz. „Dôvodom na také nastavenie systému je ročné zúčtovanie v zdravotnom poistení, bez ktorého by nebolo možné spravodlivé uplatňovanie odpočítateľnej položky v prípade nepravidelných príjmov," uviedol v analýze IFP MF SR. Navyše, zdravotné poistenie je plne solidárne a nezakladá priamy vzťah medzi zaplatenými odvodmi a poskytnutou starostlivosťou, ako je to v prípade sociálneho poistenia.

Podľa M. Filka sa akruálny výpadok zdravotných odvodov od ekonomicky aktívnych osôb v roku 2015 predpokladá 166 mil. eur. Z dôvodu efektívneho uplatňovania OOP v prvom roku len počas 11 mesiacov je hotovostný výpadok na zdravotných odvodoch nižší, 152 mil. eur. „Výpadok v príjmoch zo zdravotných odvodov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva bude plne kompenzovaný poisťovniam prostredníctvom zvýšeného odvodu za poistencov štátu," zdôraznil M. Filko. Návrh uvažuje o sadzbe za poistencov štátu v budúcom roku vo výške 4,16 percenta, namiesto súčasných 4 percent. Zvýšenie tejto sadzby sa predpokladá poslaneckým návrhom pri rokovaní o návrhu štátneho rozpočtu v parlamente.

Vláda sľubuje málo

„Zavedením tohto opatrenia bude zdravotníctvu chýbať približne 150 mil. eur, ktoré by mal zaplatiť štát zvýšením odvodov za poistencov štátu, teda výpadok zdravotných odvodov napokon zaplatia cez svoje dane všetci daňovníci," konštatoval exminister práce Jozef Mihál. Podľa experta KDH pre zdravotníctvo MUDr. Mariana Faktora „výpadok z OOP dosiahne 181 mil. eur. Aký bude celkový výpadok, ťažko povedať. Z aktuálnej, vládou schválenej verzie rozpočtu, sa nedá vychádzať". Ako M. Faktor dodal, kvôli OOP pôjde na zdravotnú starostlivosť o 181 mil. eur menej. „Vláda síce avizuje kompenzáciu cez zvýšenie sadzby za poistencov štátu, ale toto zvýšenie vykryje len približne 65 mil. eur z výpadku," upozornil M. Faktor. „Ak by vláda naozaj chcela zachovať rovnaké prostriedky na zdravotnú starostlivosť, odvod by mal byť na budúci rok na úrovni 4,55 percent," dodal M. Faktor.

Analytik HPI MUDr. Tomáš Szalay upozornil, že „na kompenzovanie 152 mil. eur je potrebné zvýšiť sadzbu poistného za poistencov štátu o 0,5 percenta. Ak je kompenzačná sadzba navrhovaná vo výške 4,16 percenta, znamená to, že pôvodný návrh predpokladal sadzbu o 0,5 percenta nižšiu, teda menej než zákonom stanovené 4 percentá". Ak má byť podľa neho OOP plne kompenzovaná oproti platnému právnemu stavu, sadzba za poistencov štátu by mala byť 4,5 percenta a štátny rozpočet by mal byť v tejto kapitole zvýšený o 103 mil. eur.

Súkromné poisťovne prepočítali, že výpadok na zdravotných odvodoch sa môže byť po zavedení OOP 200 až 230 mil. eur. Podľa hovorcu Dôvery Branislava Cehlárika štát musí za svojich poistencov v budúcom roku zaplatiť celkovo aspoň 1,4 mld. eur, aby plne kompenzoval výpadok zdrojov, ktoré spôsobí OOP.


Spracovávam ... Spracovávam ...