Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

Štát musí zvýšiť platbu za poistencov, vyzýva ZZP

17.11.2014 | Súkromné zdravotné poisťovne kritizujú vládu za to, že štát pri zavedení odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) na zdravotné odvody plne nekompenzuje výpadok zdrojov, ktorý im toto opatrenie prinesie.

Tvrdia, že ak by sa tak malo stať, platba za poistencov štátu by musela byť vo výške 4,6 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, a nie navrhovaných 4,16 %. Takáto navrhovaná sadzba zodpovedá 34,3 eurám mesačne za jedného poistenca.

"Takáto sadzba nielenže nekompenzuje odvodovú odpočítateľnú položku, ale je dokonca nižšia ako poistné za poistencov štátu v roku 2010,“ konštatuje prezidentka Združenia zdravotných poisťovní (ZZP), ktorého členmi sú Dôvera a Union, Katarína Kafková. Poisťovne prepočítali, že výpadok na zdravotných odvodoch sa môže po zavedení OOP vyšplhať až do výšky 200 až 230 mil. eur. Branislav Cehlárik z Dôvery dopĺňa, že štát musí za svojich poistencov v budúcom roku zaplatiť celkovo aspoň 1,4 mld. eur, aby plne kompenzoval výpadok zdrojov, ktoré spôsobí OOP.

Hotovostný výpadok na zdravotných odvodoch bude 152 mil. eur

Vplyv odvodovej úľavy je podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií 181 mil. eur, z čoho akruálny výpadok zdravotných odvodov v budúcom roku predstavuje 166 mil. eur, zvyšných 15 mil. eur sa prejaví až v ročnom zúčtovaní zdravotných odvodov v roku 2016. Inštitút však podotýka, že OOP sa bude v prvom roku uplatňovať len 11 mesiacov, hotovostný výpadok na zdravotných odvodoch tak bude 152 mil. eur. Práve túto sumu bude podľa riaditeľa IFP Martina Filka štát kompenzovať, lebo je to skutočný hotovostný výpadok zo zavedenia OOP v roku 2015.

Školenie: Odložená daň – účtovanie a vykazovanie - 12.12.2014

Podľa prepočtov analytika Health Policy Institute Tomáša Szalaya bude tento výpadok pokrytý len z jednej tretiny. Vychádza z toho, že ak zákon stanovuje minimálne 4 percentá za poistencov štátu, navýšenie o 0,16 percentuálneho bodu predstavuje nárast zdrojov len o 50 mil. eur. "Ak chcete kompenzovať výpadok vo výške 152 mil. eur, musíte navýšiť platbu štátu o 0,5 percentuálneho bodu na 4,5 %,“ uviedol Szalay s tým, že v opačnom prípade bude chýbať 100 miliónov eur.

Na pripomienkovanie návrhu mali len 24 hodín

Expert KDH pre zdravotníctvo Marian Faktor zase prepočítal, že pri sadzbe za poistencov štátu 4,16 % sa z výpadku vykryje len približne 65 mil. eur. Podobne ako zdravotné poisťovne tvrdí, že odvod by mal byť aspoň na úrovni 4,6 %. "Časť ľudí sa určite poteší, že bude mať lepšie príjmy. Pacienti, ktorým ide o zdravie, však určite nie," zhodnotil Faktor.

Odvodová odpočítateľná položka sa má zaviesť novelou zákona o zdravotnom poistení. ZZP však kritizuje, že na pripomienkovanie návrhu mali len 24 hodín, hoci vláda toto opatrenie avizovala už od leta tohto roka. "Neštandardne krátky časový priestor na pripomienkové konanie takej významnej zmeny výrazne zužuje priestor na verejnú odbornú diskusiu o skutočných dopadoch takýchto návrhov," upozorňuje Kafková.

Návrh nie je verejne prístupný

Ministerstvo zdravotníctva konštatuje, že novela je v súčasnosti na skrátenom konferenčnom medzirezortnom pripomienkovom konaní. "Na portáli právnych predpisov zverejnená nie je," uviedla riaditeľka Komunikačného odboru rezortu zdravotníctva Zuzana Čižmáriková. Predpokladaná účinnosť novely je od 1. januára 2015.

Odvodová odpočítateľná položka na zdravotné odvody má byť v rovnakej výške ako minimálna mzda, teda v sume 380 eur. Uplatniť si ju budú môcť zamestnanci, ktorých príjem nepresahuje 570 eur. V budúcom roku tak pracovník, ktorý zarobí len minimálnu mzdu, nebude platiť žiadne zdravotné odvody. S rastom príjmu o jedno euro klesne suma OOP o dve eurá.Spracovávam ... Spracovávam ...