Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

Prečo bol Anton Srholec významný pre Slovensko? (anketa)

8.1.2016 | O slobodu neprestal bojovať ani v časoch, keď sa mnohí uspokojili s tým, čo máme. Osobnosti hovoria, ako sa budú pamätať na Antona Srholca.

Marian Faktor, KDH

Dnes nás opustil veľký človek. Anton Srholec patril na Slovensku k silným morálnym autoritám. Napriek tomu koľko si za komunizmu pre svoju vieru a presvedčenie vytrpel nezatrpkol, nezanevrel. Celý život pomáhal a myslím, že sa stal pre nás všetkých veľkým vzorom. Napriek tomu, že sú naše srdcia ťažké, tento veľký človek sa odobral sa na zaslúžený odpočinok, uctime si jeho pamiatku tým, že k sebe budeme dobrý.


Spracovávam ... Spracovávam ...