Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

O zdravie sa treba starať

31.8.2015 | Kým rakúski dôchodcovia sú klientmi cestovných kancelárií, slovenskí dôchodcovia sú klientmi lekární a farmaceutických spoločností. Dôvodom, prečo je to tak, zdraviu, zdravotníctvu a otázkam, ktoré trápia pacientov, sa budeme venovať v ďalších číslach nášho časopisu spolu s expertom na zdravotníctvo MUDr. Marianom Faktorom.

Úvodná informácia neznie veľmi povzbudivo. Aký je dôvod, že Slováci ťahajú v otázkach zdravia v porovnaní s inými krajinami za kratší koniec?

Ten dôvod určite nie je iba jeden. Treba vedieť, že dnes zdravotníctvo čelí úplne iným výzvam, ako to bolo v minulosti. Žijeme dlhšie a mnohé ochorenia, ktorých sme sa v minulosti obávali, dnes už vieme liečiť. Začali nás však trápiť iné, najmä chronické ochorenia ako napríklad vysoký krvný tlak, cukrovka, astma a podobne. A tie si vyžadujú úplne iný prístup k liečbe. To sú fakty, s ktorými sa naše zdravotníctvo musí vysporiadať a hľadať spôsoby, ako zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre starších a chronicky chorých pacientov. A to aj za podmienky, že liečba chronických ochorení je finančne veľmi náročná. Zdravie je však najdôležitejšou hodnotou v živote človeka a naše zdravotníctvo by sa tomu malo prispôsobiť.

Čim sú chronické ochorenia také špecifické?

Podstata chronických ochorení spočíva v tom, že ich nevieme úplne vyliečiť. Cieľom liečby je preto udržať chorobu pod kontrolou, aby pacientovi čo najmenej zasahovala do života. To znamená naučiť pacienta dlhodobo žiť so svojou chorobou. A na to, aby to fungovalo, je potrebné, aby zdravotnícki pracovníci a pacienti tvorili jeden tím a boli motivovaní dosahovať čo najlepšie výsledky liečby. Čo je však ešte dôležité je fakt, že mnohým chronickým ochoreniam sa dá predchádzať. A v tomto smere máme na Slovensku veľké rezervy - v oblasti zdravej výživy a životného štýlu, ale aj v prístupe k preventívnym prehliadkam. Napriek tomu, že naše zdravotníctvo ponúka mnohé možnosti prevencie rôznych ochorení, ktoré sú plne hradené zdravotnou poisťovňou, Slováci ich využívajú v minimálnej miere a  k lekárovi obyčajne prichádzajú, keď už ochorenie prepukne.

Prečo si myslíte, že sa ľudia nestarajú o svoje zdravie?

Čiastočne je to aj preto, že sme si zvykli žiť príliš rýchly život. V dnešnom pretechnizovanom svete je v móde instantná káva, instantná polievka, rýchle priateľstvá a lajky z Facebooku. Tí, ktorí pracujú, sa snažia udržať si svoju prácu, preto často pracujú viac ako 8 hodín denne, niekedy v zahraničí, nie vždy za dobrých podmienok. A zabúdame pritom, že každý z nás potrebuje oddych, chvíle voľna strávené osobne so svojimi najbližšími či aktívny odpočinok a relax – rekreačný šport, turistika, pobyt na čerstvom vzduchu – to všetko sú veci, ktoré každý z nás nevyhnutne potrebuje pre svoje zdravie. Samozrejme, opäť je tu aj tá druhá stránka mince, ktorou sú služby v našom zdravotníctve.

Ktoré sú podľa Vás základné nedostatky v slovenskom zdravotníctve, ktoré trápia pacientov?

Je to prístup a neistota. Z informácií a otázok, ktoré sa ku mne dostávajú, ľudí najviac trápia platby u lekárov, nízke štandardy v nemocniciach - chýbajúce hygienické potreby, ktoré si pacienti musia nosiť z domu, zastarané vybavenie nemocníc - ale, žiaľ, často aj nedostatok úcty, pozornosti a rešpektu. Ja by som to zhrnul pod pojmom „neistota“. Pacient potrebuje pomôcť so svojím zdravotným problémom a pritom často rieši otázky, na koho sa obrátiť, či ho lekár prijme, či mu bude venovať dostatok pozornosti, či nebude musieť za niečo platiť, ak áno, koľko, komu a za čo, či bude mat v nemocnici všetko potrebné, čo si má so sebou zobrať a pod. Všetky tieto otázky včase, keď sme chorí, teda oveľa citlivejší a zraniteľnejší, rozhodne neprispievajú k fyzickej ani duševnej pohode pacientov.

Aké je východisko z tejto situácie?

Už som vyššie spomenul pojem motivácia. Je prirodzené, že kvalita služieb v zdravotníctve je nižšia, pokiaľ nefunguje systém spravodlivého odmeňovania za poskytnuté služby, výsledky liečby ci spokojnosť pacienta. A to sa týka ako lekárov, tak aj zdravotných poisťovní. V neposlednom rade je dôležité motivovať pacientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu – napríklad zvýhodnenými balíkmi zdravotného poistenia, zľavami na lieky či na kúpeľnú liečbu a pod. Motivácia a systém spravodlivého odmeňovania pomôže vrátiť do zdravotníctva záujem o pacienta, rešpekt a úctu, ktorá sa zo systému v posledných rokoch vytratila.
Spracovávam ... Spracovávam ...