Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

Na čo je 140 nových polikliník?

3.12.2014 | Integrácia zdravotnej starostlivosti je nepochybne trendom vo vyspelých krajinách. No pozor!

Nejde o umelé sústredenie lekárov pod jednou strechou, ani pod jedným IČO či neziskovou organizáciou. Rovnako to väčšina štátov, ktoré si ňou prešli, nepoňala ako vytváranie štátom alebo eurofondmi, preferovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Pod integráciou sa všade tam, kde sa robí seriózne a pre pacienta, myslí spolupráca, koordinácia a zdieľanie informácií medzi lekármi.

Developerský projekt?

Čo potrebujeme od štátu, aby sme to dosiahli aj na Slovensku? V prvom kole si povedzme otvorene, že nepotrebujeme 140 nových polikliník. Omnoho viac potrebujeme nový katalóg zdravotných výkonov, jasne a zrozumiteľne definovaný nárok pacienta, hradený z verejného zdravotného poistenia, tiež jeho časovú, geografickú a finančnú dostupnosť.

Rovnako nám chýbajú záväzné štandardné terapeutické postupy, kritériá na hodnotenie kvality a účinné nástroje na motiváciu pacienta. V neposlednom rade sa v 21. storočí moderná medicína, no najmä manažment pacienta, nezaobíde bez eHealth a technickej infraštruktúry pre elektronické zdravotníctvo.

Bez týchto krokov investície do integrovaných centier zaváňajú Rázsochami. Radšej ich dajme do nemocníc, tie potrebujú investície ako soľ. Je horšie, ak pacient s chrípkou strávi hodinu čakania v dvadsaťročnej čakárni, alebo to, že pacient v ťažkom pooperačnom stave leží dni alebo týždne v rovnako starej nemocnici?

Integráciu zdravotnej starostlivosti preto treba poňať ako vzájomnú spoluprácu, nie developerský projekt. Z hľadiska systému je preto kľúčové, aby liečba išla podľa dohodnutých diagnostických a terapeutických postupov.

Rovnako dôležité je aj spoločné hodnotenie a následné odmeňovanie podľa kvality a výsledkov liečby vo zverenom regióne. Pacient má počas celej liečby dostávať aktuálne, adekvátne a zrozumiteľné informácie.

Predpokladom sú investície do technickej infraštruktúry, rozdelenie kompetencii medzi lekármi prvého kontaktu a špecialistami. Ideálne, ak je jej súčasťou objednávkový systém, vzdelávanie pacientov a zdravotníkov, ale aj vopred dohodnuté parametre kvality. Integrácia zdravotnej starostlivosti je vzájomná spolupráca, nie developerský projekt.

Môžeme aj bez centier

Čo by však malo byť, popri lepšej a komfortnejšej zdravotnej starostlivosti pre pacienta, jedným z cieľov, ktoré by štát pri nastavení integrácie mal sledovať?

Výzvou pre všetky zdravotné systémy je v súčasnosti epidémia chronických ochorení, ktoré sú súčasťou každodenného života pacienta, žije s nimi. Zväčša ich nevieme vyliečiť, aj preto je cieľom lekárov najmä zamedziť komplikáciám a udržať pacienta v stabilizovanom stave.

Pri diabete, kardiovaskulárnych a vertebrogénnych ochoreniach môžeme predpisovať lieky a dávať múdre rady, ale bez pacienta a jeho aktívnej účasti to nepôjde. Preto je motivácia pacienta na spoluzodpovednosť za vlastné zdravie rozhodujúca. Spolu s integráciou zdravotnej starostlivosti je kľúčom k zvyšovaniu efektívnosti.

A hoci je moderné hovoriť, že zdravie nie je o peniazoch, predsa len si dovolím aj pár čísel, pretože v konečnom dôsledku mnohé veci v zdravotníctve stoja a padajú na financiách. Liečba stabilizovaného diabetika stojí 758 eur ročne.

Na druhej strane liečba dekompenzovaného diabetika s komplikáciami a vynútenými hospitalizáciami stojí 1 611, rozdiel je teda 853 eur. V ideálnom prípade sa tieto peniaze môžu využiť na vyššiu kvalitu starostlivosti, vyššiu odmenu pre lekára, ktorý si nájde dostatok času pre pacienta.

Pretože to je jedna z kľúčových úloh lekára v modernej medicíne, poučiť pacienta, prípadne jeho príbuzných o liečebnom režime a o prípadných komplikáciách a motivovať ich na jeho dodržiavanie.

Rovnako je v modernej medicíne štandardom, že vďaka objednávkovému systému v integrovanej sieti má pacient vyšetrenie na dohodnutý termín a bez čakania. Ako motivovať pacienta, aby sa naozaj zamyslel nad svojím prístupom k zdraviu, kým ešte nie je neskoro?

Máme mnohé účinné nástroje, ako je diferencovaná sadzba poistného alebo zníženie poplatkov pre pacienta. Výsledkom je kvalitnejší život bez komplikácii pre pacienta, vyššia odmena za dosiahnuté výsledky pre lekára.

Kruh sa uzatvára... A to všetko bez výstavby nových centier.

Sekcia: Názory

Autor: MUDr. Marian Faktor, expert KDH pre zdravotníctvo


Spracovávam ... Spracovávam ...