Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

Lekári nové centrá už neodmietajú

3.11.2014 | Po tom, čo ministerstvo zdravotníctva podrobnejšie predstavilo integrované centrá zdravotnej starostlivosti, niektorí lekári zmenili názor.

Predstavenie ministerského zámeru vybudovať centrá integrovanej starostlivosti posunulo diskusiu o nich ďalej. Ako konštatoval prezident SLK MUDr. Marián Kollár, „zdá sa, že z oboch strán je vôľa posunúť projekt do verejnej diskusie na transparentnej, odbornej rovine, ktorej výsledkom má byť lepšie zdravotníctvo, spokojný pacient, ale i poskytovateľ“.

Komora by rada k tejto problematike iniciovala odbornú konferenciu, kde by sa vyjasnili niektoré, ešte stále nezodpovedané otázky. Ani praktickí lekári už nie sú a priori proti centrám. Prezident SS VPL MUDr. Peter Makara ocenil, že v dokumente sa okrem centier spomína aj rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov či výchova nových lekárov prostredníctvom rezidentského programu. „To sú určite pozitíva plánovanej reformy primárnej starostlivosti zdola,“ dodal P. Makara.

Na druhej strane kritici netaja svoje výhrady. „Po neúspešnom projekte unitarizácie zdravotného poistenia sa ministerstvo chce pustiť do ďalšieho projektu s pochybným výsledkom,“ konštatoval MUDr. Tomáš Szalay z HPI. Podľa experta KDH pre zdravotníctvo MUDr. Mariana Faktora si treba jasne povedať, že nepotrebujeme 140 nových polikliník. „Bez mnohých dôležitejších krokov v zdravotníctve plánované investície do integrovaných centier zaváňajú Rázsochami,“ varoval M. Faktor.Spracovávam ... Spracovávam ...