Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

KDH ponúka päť riešení pre zdravotníctvo

17.6.2014 | Kresťanskodemokratické hnutie volá po systémovej zmene v zdravotníctve, vypracovalo vlastnú koncepciu.

Podotýka však, že potrebný bude široký politický a odborný konsenzus. Cieľom má byť dostupnejšia a kvalitnejšia zdravotná služba orientovaná na individuálne potreby pacienta, ochrana rozpočtov rodín, jednotlivcov a verejných financií pred neodôvodnenými výdavkami, ako aj finančné ohodnotenie pracovníkov v zdravotníctve na európskej úrovni. KDH o tom informovalo v utorok na tlačovej besede.

KDH prichádza s piatimi riešeniami, spočívajúcimi v liečbe šitej na mieru, nominálnom poistnom, zavedení poriadku v poplatkoch, novo definovanom nároku pacienta ako aj v novom systéme starostlivosti o bezvládnych a dlhodobo chorých. Každé z týchto opatrení je podľa experta KDH pre zdravotníctvo Mariána Faktora odskúšané vo vyspelých krajinách, v moderných zdravotných systémoch a prinieslo pozitívne výsledky.

"Dnes chceme predstaviť prvé z nich, ktorým je zmena v prístupe pri liečení pacienta. Mali by sme opustiť model, ktorý fungoval pred 50 rokmi, no dnes nedokáže odpovedať na výzvy, ktoré prináša starnutie obyvateľstva a predovšetkým vysoký podiel chronických chorôb," uviedol Faktor. Riešením je podľa jeho slov individuálny prístup k pacientovi, nakoľko ako podotýka, inú starostlivosť potrebuje pacient s cukrovkou a inú človek s astmou. Okrem toho bude podľa neho potrebné motivovať ľudí, aby sa aktívne starali o svoje zdravie. Za nevyhnutný považuje aj koncept integrovaného poskytovania zdravotných služieb, ako prízvukuje, lekári, ktorí sa starajú o chronického pacienta s viacerými ochoreniami musia poznatky zdieľať, pričom dostatočne informovaný má byť aj samotný pacient.

Navrhovaná zmena by sa podľa slov Faktora dotkla predovšetkým zdravotných poisťovní, ktoré by tak museli ponúkať produkt zdravotného poistenia šitý na mieru. Takto by si zároveň i viac konkurovali. "Zdravotné poisťovne spolu s lekármi musia vymyslieť zdravotný plán pre svojich poistencov šitý na mieru. Na rozdiel od toho, čo sme poznali v slovenskom zdravotníctve doteraz, musí ovplyvňovať oveľa viac, ako je tomu dnes," povedal Faktor.

Zostávajúce riešenie má KDH v pláne predstaviť neskôr. Jeho ambíciou je však, aby sa ním navrhované zmeny stali súčasťou programového vyhlásenia už ďalšej vlády. Ako uviedol predseda KDH Ján Figeľ, sú pripravení k dialógu s cieľom ozdravovať slovenské zdravotníctvo. "Postupné konferencie, semináre budú o tom, aby sa formoval istý konsenzus s tými, ktorí sú ochotní a zmýšľajú hodnotovo podobne. Smer z toho nie je vylúčený, skôr naopak, očakávam, že aj postoje tejto strany budú vytvárať predpoklady pre moderné, fungujúce Slovensko," povedal Figeľ.


Spracovávam ... Spracovávam ...