Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

KDH o zdravotníctve

17.6.2014 | Kresťanskí demokrati predstavili plán, ako chcú zlepšiť fungovanie nášho zdravotníctva. Navrhujú, aby lekári liečili pacientov, takpovediac na mieru. Súčasťou návrhu KDH je aj to, aby sa zdravotníci sústredili na ľudí, ktorí majú chronické choroby.

Jožo ŠIVÁK, redaktor:
Kým v roku 1985 sa muži dožívali v priemere 67 rokov, o viac ako dve desaťročia krivka dĺžky života smeruje nadol. Podľa KDH je to preto, že lekári zabudli na ľudí s chronickými chorobami.


Marian FAKTOR, expert KDH pre zdravotníctvo:
Čo sa stalo za 50 rokov? Na čo sme zabudli, čo sme podcenili, že v tých 50 rokov sme sa z pozície lídra dostali na chvost. Kde robíme chybu, alebo čo robia v tých moderných, vo vyspelých krajinách lepšie ako my?

Jožo ŠIVÁK, redaktor:
Liečba chronických pacientov je podľa Mariana Faktora najväčším problémom zdravotníctva vo viacerých krajinách. Klasický systém liečby ako ho poznáme u nás, vraj nedokáže promptne reagovať na starnutie Slovákov a na ich liečenie.


Marian FAKTOR, expert KDH pre zdravotníctvo:
Dnes potrebujeme individuálne riešenia, individuálnu ponuku pre konkrétneho pacienta.


Ján FIGEĽ, predseda KDH:
Štát by preto mal vytvárať, formovať a podporovať systémové kroky, ktoré pomôžu dostupnosti a kvalite zdravotníckych služieb.


Jožo ŠIVÁK, redaktor:
Aby zdravotníctvo mohlo fungovať podľa ozdravného plánu, KDH navrhuje, aby lekári liečili na mieru, aby sa urobil poriadok vo financovaní nemocníc, v poplatkoch, či aby sa zaviedol nový systém starostlivosti o bezvládnych a dlhodobo chorých.


Ján FIGEĽ, predseda KDH:
Zdravie pacienta a jeho spokojnosť musia byť aj cieľom aj kritériom pre slovenské zdravotníctvo.


Jožo ŠIVÁK, redaktor:
Predstavené zmeny sú súčasťou dlhodobého programu KDH. O navrhovaných zmenách chce strana ešte diskutovať s ďalšími odborníkmi.

Jožo Šivák, TA3.


Spracovávam ... Spracovávam ...