Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

KDH má (vraj) riešenie

11.9.2014 | MINÚTKA MUDr. Marian Faktor, expert KDH pre zdravotníctvo

* Čo je podstatou vášho návrhu riešenia zdravotníctva - zdravotného plánu?

Zdravotný plán prináša dve veci - motiváciu pacienta a integrovanú zdravotnú starostlivosť. Mal by ho každý pacient podľa veku, zdravotného stavu, rizík, sociálnej a ekonomickej situácie. Bez toho to ďalej nepôjde, je to riešenie pre epidémiu chronických ochorení, na liečbu ktorých ide až 70 percent všetkých zdrojov v zdravotníctve. Výdavky dramaticky rastú a zlá demografia, v kombinácii s epidémiou chronických ochorení, otvárajú do budúcnosti nožnice príjmov a výdavkov zdravotných poisťovní.

* Ide o úroveň primárnej ambulantnej starostlivosti, teda ambulancie praktických lekárov a špecialistov?

Primárny lekár je tou bránou, je súčasťou toho celého, ale nie je jediný, pretože o chronického pacienta sa väčšinou stará viac odborníkov. Prvý kontakt je praktický lekár, ale pacient často potrebuje internistu, kardiológa, neurológa a ďalších špecialistov. Ak však napriek tomu pacient potrebuje aj hospitalizáciu, mala by byť súčasťou zdravotného plánu. Chronici potrebujú integrovanú a koordinovanú starostlivosť a musia byť motivovaní, aby sa o seba aktívne starali. Bez aktívneho pacienta a bez koordinácie lekárov, ktorí sa o neho starajú, to nepôjde. A to pri rešpektovaní potrieb každého človeka a bez jeho zbytočného preháňania po lekároch, čakania a duplicít.

* Týka sa teda zdravotný plán len chorých ľudí?

Tým, že väčšina zdrojov ide práve na chronické ochorenia, zasluhujú si nesporne zvýšenú pozornosť. Avšak v dlhodobom, či skôr strednodobom horizonte musí byť systém nastavený tak, aby záležalo na zdraví ľudí. Teda pokiaľ je človek zdravý, aby zdravý aj ostal, a ak je chorý, aby sa vrátil čo najskôr do kvalitného života. Čiže keď motivovať, tak nielen pacienta, ale aj zdravých ľudí, napríklad aby pravidelne chodili na preventívne prehliadky, sledovali svoj zdravotný stav.

* Vyžadujú si vaše predstavy zmeny v zdravotníckej legislatíve?

Navrhujeme komplexné zmeny pre celý systém a to bez zmien v legislatíve nepôjde. Minimálne musíme upraviť to, na čo má pacient nárok, dnes je to, kedy, kde a za akých podmienok veľmi hmlisté a pre pacienta nezrozumiteľné. Určite treba zmeniť aj model financovania, kde nie je možné donekonečna zadlžovanie štátnych nemocníc. Určovať pravidlá a reguly je úloha štátu. Zmeny, prediskutované v čo najširšej zhode s politikmi, odborníkmi, pacientmi by boli možné do troch až piatich rokov.


Spracovávam ... Spracovávam ...