Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

INEKO: V dĺžke a kvalite života zaostávame za vyspelými krajinami

23.6.2015 | V priemere prežijeme 54 rokov v zdraví, to je o sedem rokov kvalitného života menej, ako je priemer Európskej únie a o 15 rokov menej ako v Nórsku.


Spracovávam ... Spracovávam ...