Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

V médiách

2. časť rozhovoru k Pochodu za život

22.9.2015 | Ochrana nenarodeného života nie je podľa MUDr. Mariana Faktora iba otázkou viery, ale aj spoločenskou otázkou. Spoločnosť má totiž chrániť práve tých, ktorí sú bezbranní. Aj preto je podľa neho úlohou štátu vytvoriť také podmienky pre mladých, aby mohli zakladať rodiny. V opačnom prípade sa v budúcnosti len ťažko vysporiadame s problémami v dôchodkovom, ale aj v zdravotníckom systéme.

Zúčastnili ste sa Národného pochodu za život?

Áno, je to pekný spôsob ako kultúrne vyjadriť svoj názor k tejto téme. Internet túto diskusiu posúva často do absurdnej roviny, kde najhlasnejšie znejú práve extrémne názory. Podporujem myšlienku, že spoločnosť má vytvárať také podmienky, aby sa ženy a rodiny nemuseli rozhodovať pre potrat, či už z ekonomických, spoločenských alebo iných dôvodov.

Dajú sa vytvoriť takéto podmienky, ak žena nechce dieťa?

Žijeme v 21. storočí v jednej z najvyspelejších častí sveta. Vieme úspešne zachraňovať životy pri takých smrteľných ochoreniach, ako je rakovina. Pri rakovine prsníka máme úspešnosť liečby v závislosti od štádia až do 98 percent. Aj v tom najťažšom, piatom štádiu, sa nám podarí zachrániť život každej dvadsiatej žene. A napriek tomu nevie naša spoločnosť vytvoriť podmienky, aby sa ženy nemuseli rozhodovať pre potraty? Na druhej strane máme problém, že mnohé páry nemôžu mať vlastné deti, hoci by si to veľmi želali.


V dôsledku čoho pribúdajú bezdetné páry?

Je to dôsledok spoločenských zmien, odkladania rozhodnutia mať deti do neskoršieho veku, ale aj v dôsledku civilizačných chorôb, stresu a životného štýlu, ktorý je príliš rýchly a uponáhľaný. Tento negatívny trend prudko rastie. Ak sa nezastaví, prirodzené počatie bude skôr výnimkou. Dnes sú mnohé páry rady, že majú aspoň jedno dieťa. V priemere má u nás jedna žena 1,3 dieťaťa.

Čo podľa vás chýba dnešným mladým rodinám, aby toto rozhodnutie neodkladali?

Určite je tu oproti minulosti obrovský spoločenský aj ekonomický tlak. Je to taký začarovaný kruh dnešnej doby. Mnohí mladí ľudia si aj celkom logicky povedia, že si najprv potrebujú vybudovať zázemie. Teda to známe príslovie - Postav dom, zasaď strom a ... To, že to nie je jednoduché, jasne hovoria štatistiky. Na Slovensku je každá tretia slobodná alebo rozvedená žena s dieťaťom ohrozená chudobou. Pri úplnej rodine s dvoma deťmi je to len 13 percent. Pri rodinách s 3 a viac deťmi je to opäť až 30 percent a pri dôchodcoch je to 7 percent. Rozhodnutie mať deti nemôže byť iba o peniazoch. V prvom rade to má byť rozhodnutie z lásky. Verím, že peniaze nie sú hlavné kritérium. Celkovo skĺbenie pracovných príležitostí, pracovného života s rodičovskými povinnosťami nemusí byť jednoduché. Ale mladí ľudia do 30ky majú často zbytočný strach mať dieťa.

V čom sa investícia do detí vráti štátu?

Slovensko naozaj starne, rodí sa o polovicu menej detí ako pred 30-timi rokmi. S tým rastú výdavky na dôchodky, ale aj na zdravotnú starostlivosť. Ak to nezačneme systémovo riešiť, nebude na primerané dôchodky, nebude kvalitná sociálna a zdravotná starostlivosť. Vieme sa na to postupne pripravovať, preto navrhujeme viaceré riešenia pre zdravotníctvo v rámci vízie ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ. Ale bez podpory rodiny a detí to nepôjde.

A čo je teda recept na to, aby mladí chceli mať deti?

Kľúčom pre budúcnosť každej spoločnosti, a teda aj Slovenska, sú deti. Musíme vytvárať podmienky pre mladé rodiny, aby chceli a mali viac detí. Nielen finančné, ale aj na skĺbenie pracovného a súkromného života. Rovnako musíme vytvárať podmienky pre ženy, ktoré v istom momente majú pochybnosti, či chcú na svet priviesť dieťa, aby sa rozhodli pre život. Toto nie je iba náboženská otázka, ale spoločenská.


Čítali ste aj prvú časť rozhovoru?

Pozrite sa aj na našu fotogalériu z Pochodu za život.


Spracovávam ... Spracovávam ...