Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Fotogaléria

Konferencia: Postavenie malých a stredných podnikov vo vybraných hospodárstvach krajín strednej Európy

12.2.2016 | Na konferencii Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov sme sa dnes venovali problémom malého a stredného podnikania na Slovensku. Okrem iného sme sa venovali aj téme potreby kvalitnej zdravotnej starostlivosti a prevencie chronických ochorení, ako jedného z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich kvalitu ľudských zdrojov produktivitu práce v sektore.
Spracovávam ... Spracovávam ...