Marian Faktor - expert KDH na zdravotníctvo

Fotogaléria

Godzone Tour v Poprade

16.11.2015 | Poprad to odpálil :-) . Neskutočná energia a nadšenie. Niekoľko tisíc mladých ľudí odhodlaných zmeniť atmosféru v našej spoločnosti. Aký to rozdiel oproti všeobecnej skepse, s ktorou sa stretávame na každom kroku. Prvý večer tohtoročnej Godzone Tour bol úžasný, na každom kroku cítiť že zmena atmosféry je možná.
Spracovávam ... Spracovávam ...